www.scifi.sk | b5.scifi.sk | startrek.scifi.sk | archiv.scifi.sk
Akty X
Fox Mulder
Zvláštneho agenta Foxa Muldera by v FBI čakala sľubná kariéra, keby sa nezačal zaujímať o prípady s paranormálnou príchuťou. Cez regresnú hypnózu si totižto spomenul na to, že jeho sestru mu ešte ako malú uniesli priamo pred očami neznámi únoscovia. Preto je teraz plný odhodlania pripravený odhaliť pravdy skryté v Aktoch X, kam ukladajú nevyriešené prípady, ktoré sa nepodarilo vyriešiť konvenčnými vyšetrovacími metódami. Pred vstupom do FBI vyštudoval za psychológa na Oxforde, čo mu pomáha pri vyšetrovaní jednotlivých prípadov. V minulosti si cenili hlavne jeho pomoc v Oddelení násilných trestných činov. Mulder sa však namiesto svojej kariéry rozhodol uprednostniť Akty X. Spočiatku to boli len jeho kontakty na vyšších miestach, ktoré mu umožňovali prešetrovať prípady, na ktorých mali mnohí ľudia záujem, aby naďalej zostali evidované ako "nevyriešené". Obkolesený nepriateľmi zvnútra i zvonku FBI, jedinou osobou, ktorej môže veriť za akýchkoľvek okolností je jeho kolegyňa Dana Scullyová.


Dana Scullyová
Je objektívna a má rada vo veciach prehľad, no akceptuje i príklon k "extrémnym možnostiam". Zvláštna agentka Dana Scullyová je nielenže lekárka špecializujúca sa na súdne ohliadky, no je to i vedkyňa, ktorá verí, že všetko sa dá vedecky vysvetliť a odôvodniť, teda i každý prípad z Aktov X. Proti prianiu svojich rodičov Scullyová pred prácou na Aktoch X dva roky učila na Akadémii FBI v Quanticu. Počas rokov práce s Foxom Mulderom uverila jeho správnym inštinktom a Mulderovi sa podarilo podlomiť jej pôvodný neústupčivý skepticizmus. Napriek tomu vždy keď je to možné stále odpovede hľadá vo vede. Pre Muldera je neoceniteľnou kolegyňou, keďže jej ide o zhromaždenie dôkazov, ktoré sú pre Akty X veľmi dôležité.


Muž s cigaretou
Muž za dymovou cigaretovou clonou sledoval pátranie Muldera a Scullyovej od samotného začiatku ich spolupráce. Neustále sa im pletie do vyšetrovania. Dozvedeli sme sa o jeho účasti na prísne utajenom projekte ako pred verejnosťou utajiť fakty o existencii mimozemšťanov, čím sa stal jedným z úhlavných protivníkov Muldera a Scullyovej.


John Doggett
Tesne predtým ako vstúpil do FBI pracoval ako detektív policajného zboru mesta New York City, pričom ešte predtým bol americkým armádnym seržantom. Pri vyšetrovaní jednotlivých prípadov zastáva postoj dôsledného vyšetrovateľa. Verí, že všetko sa dá vysvetliť, preto je zástancom kvalitnej policajnej práce a uplatňovania zaužívaných policajných praktík a techník. Preto niet divu, že po piatich rokoch práce v FBI mu zástupca riaditeľa Kersh dal za úlohu ako veliacemu agentovi pátrať po nezvestnom Foxovi Mulderovi. I keď Kershove taktiky sa javia ako veľmi podlé, Doggett je od začiatku pevne rozhodnutý Muldera nájsť.


Walter Skinner
Ex-mariňák námestník riaditeľa Walter Skinner je priamym nadriadeným Muldera a Scullyovej. Jeho úlohou je presadzovať záujmy FBI i záujmy podriadených agentov, čím sa často dostáva do konfliktov rôznych záujmov. Raz síce uzatvoril Akty X, no po únose Dany Scullyovej ich znovuotvoril so slovami, že "práve toho sa najviac obávajú". Niekedy je ťažké posúdiť, na koho strane Skinner stojí, alebo koho príkazy plní, ale jeho mnohonásobné úsilie pomôcť Mulderovi i Scullyovej i cez "neoficiálne kanály" je znakom toho, že je správnym šéfom.


Monica Reyesová
I keď sa narodila v Austine v Texase Monicu Reyesovú si adoptovali mexickí rodičia a vychovávali ju doma v Mexiku. Nikdy nepoznala svojich skutočných rodičov. Študovala ľudový folklór i mytológiu. Po získaní diplomu na Brownovej univerzite zvažovala akademickú kariéru, no nakoniec sa roku 1990 zapísala na Akadémiu FBI v Quanticu. Jej prvým prípadom ako agentky FBI bolo spolu s pátracou jednotkou preveriť tvrdenia o satanistickom rituálnom zneužívaní. Žiadne obvinenia v tomto prípade neboli preukázané ako opodstatnené. Reyesová potom slúžila v pobočke FBI v New Yorku, kde pomedzi inými prípadmi vyšetrovala i únos osemročného Lukea Doggetta, syna newyorského policajného dôstojníka Johna Doggetta. Chlapca nakoniec našli mŕtveho, no žiadneho podozrivého nikdy nezatkli. V roku 1999 ju preradili do pobočky v New Orleanse. Zostala tam až pokým ju John Doggett, z ktorého sa medzitým stal agent FBI, nepresvedčil, aby po jeho boku prijala miesto v oddelení Aktov X vo Washingtone.


Brad Follmer
Bradford Follmer sa narodil v Londýne v Anglicku, ale kvôli otcovej práci rodina precestovala z miesta na miesto celý svet, vrátane Afriky, Južnej Ameriky i Ďalekého východu. Po rozvode svojich rodičov s vynikajúcim študijným prospechom vyštudoval Princetonskú univerzitu, kde študoval politológiu a potom ako asistent pracoval na Ministerstve spravodlivosti. K tomu, aby sa pridal k FBI osobne prispel samotný riaditeľ. Bolo to v roku 1986 a Follmer sa po nástupe na Akadémiu FBI ihneď stal jedným z najlepších kadetov a pri jej ukončení v roku 1988 ho mnohí vnímali ako vychádzajúcu hviezdu. Follmer obratom akceptoval miesto vo Washingtone, no túžil po získaní praktických skúseností. V roku 1991 ho poslali do pobočky v Los Angeles, kde sa mu ušlo mnohej pocty za jeho neoblomnú pracovnú morálku a jeho úradnú koordináciu protidrogových operácií. V ostro sledovanej pobočke FBI v New Yorku získal pozíciu zvláštneho veliaceho agenta. Pod svojím dohľadom tam mal i agentku Monicu Reyesovú. Napriek pracovným pravidlám si dvojica začala tajnú milostnú aféru, ktorej nastal náhly koniec v roku 1999, keď Reyesovú s jej súhlasom preradili do pobočky v New Orleanse. Nasledujúci rok Follmera povýšili na námestníka riaditeľa a prevelili do Washingtonu.


Alvin Kersh
V minulosti pôsobil ako armádny stíhací pilot vo Vietname. Ako námestník riaditeľa v FBI istý čas pôsobil ako nadriadený Muldera a Scullyovej, keď práve nepracovali na Aktoch X. Kersh už vtedy zastával k ich bývalej práci skeptický postoj. Keď neskôr Mulder a Scullyová dostali Akty X späť a Muldera medzičasom uniesli, Kersha povýšili na zástupcu riaditeľa a jeho prvým rozhodnutím bolo pátranie po Mulderovi zveriť do rúk zvláštneho agenta FBI Johna Doggetta, pričom Scullyovú a Skinnera berie ako svedkov a možných podozrivých a varuje ich, nech pred ním ani pred inými v FBI nespomínajú žiadnych mimozemšťanov, pretože v opačnom prípade si môžu hľadať novú prácu. Zdá sa, že jeho prioritou je chrániť dobré meno FBI, čo však nie je vždy k najlepšiemu úžitku.


Alex Krycek
Alexa Kryceka ako mladého neskúseného agenta pridelili k Foxovi Mulderovi potom, ako mu uzatvorili Akty X. Robí sa, že chce pomôcť, no čoskoro sa ukáže, že do Aktov X ho nasadil Muž s cigaretou. Krycek tak tajne sabotuje Mulderove pátranie, hlavne v prípade Scullyovej únosu. Keď mu na to Mulder príde Krycek sa už v práci nikdy viac neukáže. Napriek tomu naďalej pracuje pre Muža s cigaretou, na rozkaz ktorého neskôr zavraždí i Mulderovho otca. Bol i pri vražde Scullyovej sestry Melissy. Preto sa pre Muža s cigaretou stal nepohodlnou príťažou a keď sa Krycekovi úspešne podarilo vyhnúť atentátu, ktorý bol namierený práve proti nemu, stal sa rebelom a začal uprednostňovať len a len svoje osobné záujmy.


Jeffrey Spender
Agent FBI, ktorý sa s Mulderom a Scullyovou spoznal pri ich vyšetrovaní prípadu únosu jeho matky Cassandry. Tvrdí, že už od mladosti bol poznačený všetkými "táraninami" o mimozemšťanoch a napriek tomu, že v oblasti paranormálna nemá absolútne žiadne skúsenosti istý čas viedol vyšetrovanie Aktov X potom, ako ich odobrali Mulderovi a Scullyovej. Nakoniec sa ukáže, že za jeho "hviezdnou" kariérou stojí jediný človek - Muž s cigaretou, jeho vlastný otec. Spender si však nakoniec predsa len uvedomil, že jeho otec ho po celé roky vodil za nos a odhalenie tejto pravdy ho stálo život.


Diana Fowleyová
Spolu s Mulderom objavila Akty X a istý čas s ním spolupracovala ešte predtým, ako Mulder spoznal Scullyovú. Potom ju však prevelili do Európy a vrátila sa až po piatich rokoch Mulderovej práce na Aktoch X so Scullyovou. O Akty X prejavovala otvorený záujem, no keď ju na ne pridelili, ukázalo sa, že sa dostala pod vplyv Muža s cigaretou. Za svoju zradu voči nemu nakoniec zaplatila životom.


Muž z Pentagónu
Muž z Pentagónu bol Mulderovým prvým informátorom. Bol to práve tento muž, ktorý Muldera zasvätil do mnohých tajomstiev vládneho sprisahania a konšpirácie. Bol to muž, ktorému vždy išlo o viac a práve preto sa Mulderovi rozhodol pomáhať. Niekoľkokrát Mulderovi zachránil krk, no sa svoju zradu voči skupine, pre ktorú pracoval zaplatil životom. Jeho posledné slová Scullyovej boli "Nikomu neverte".


Pán X
Pán X bol Mulderovým druhým informátorom. Na rozdiel od Muža z Pentagónu sa podľa vlastných slov nemienil nechať zabiť. Jeho praktiky boli preto často nejasné, Mulderovi však párkrát pomohol dostať sa z problémov. Nakoniec však bol odhalený ľuďmi, pre ktorých pracoval a ktorých zradil a preto i on za zradu zaplatil životom.


Marita Covarrubiasová
Marita Covarrubiasová je Mulderova v poradí tretia informátorka. Muldera k nej doviedla stopa, ktorú mu na podlahe neďaleko jeho bytu zanechal umierajúci Pán X. Nikdy Muldera sama nevyhľadávala, vždy sa držala v úzadí, no keď bolo treba, Mulderovi vždy pomohla. Čoskoro sa však ukázalo, že má veľmi blízko k Syndikátu a preto sa jej nedá veriť.


Marita Covarrubiasová
Marita Covarrubiasová je Mulderova v poradí tretia informátorka. Muldera k nej doviedla stopa, ktorú mu na podlahe neďaleko jeho bytu zanechal umierajúci Pán X. Nikdy Muldera sama nevyhľadávala, vždy sa držala v úzadí, no keď bolo treba, Mulderovi vždy pomohla. Čoskoro sa však ukázalo, že má veľmi blízko k Syndikátu a preto sa jej nedá veriť.


John Byers
Byers je jedným z troch členov spolku Osamelí strelci. Splolok je vlastne tajným združením mierne paranoidných chlapíkov, ktorí sú však Muldrovi pri jeho práci veľmi nápomocní. Samizdatom vydávajú časopis "Osamelý strelec" (The Lone Gunman). Byers je expertom na informačné systémy.


Melvin Frohike
Frohike je jedným z členov spoločenstva Osamelí strelci. Je expertom na fotografiu a pozorovanie, ako aj na pranormálne a mimozemské javy a fenomény. Je vášnivým "fanúšikom" Dany Scully (že by bol do nej zaľúbený?) - Muldrovi požiačal IR-ďalekohľad len po tom, čo mu dal jej tel. číslo, v epizóde One Breath jej priniesol kvety, keď ležala v kóme.


Richard Langly
Langly je tretím zo spolku Osamelí strelci. Zaoberá sa informačnými systémami.

TheX-Files © Twentieth Century Fox Film Corp. 1994-2002

obsah © X_Follower 1998-2017 | design © Wyktor 2001-2002 | engine © Stano Lacko 1998-2017