www.scifi.sk
Akty X
Mimozemskí rebeli a mimozemskí replikanti a Mulderov únos
Popis:
Spolupráca Kolonistov so Syndikátom a výsledná kolonizácia by mala úplne iný priebeh, keby sa na odpor voči Kolonistom nedávno nepostavili mimozemskí rebeli. Začali upaľovať unesených ľudí a kaziť plány Syndikátu. Rebeli si maskujú svoje oči, uši, nos i ústa, aby ich ich nepriatelia nemohli infikovať čiernym olejom a snažia sa prekaziť pôvodné plány na kolonizáciu. Dokážu meniť svoju podobu podobne ako mimozemskí lovci, ktorí sú ich úhlavnými nepriateľmi, no táto ich schopnosť je obmedzená tým, že i v prípade zmeny podoby sa maskujú pred čiernym olejom a preto sa pod ich falošnou tvárou vždy ukrýva len ich znetvorená tvár. Podobne ako mimozemskí lovci majú i oni zelenú krv a možno ich zabiť len prepichnutím ich šije. ("Patient X", "The Red And The Black", "Two Fathers", "One Son")
Na strane mimozemských rebelov je napríklad i Jeremiáš Smith, ktorý dokáže tiež meniť svoju podobu a liečiť jediným dotykom. Ide mu o pozdržanie kolonizácie a preto sa zaujímal o prácu Syndikátu a liečil unesených ľudí. ("Talitha Cumi", "Herrenvolk", "This Is Not Happening")

Keďže po úmrtí väčšiny členov Syndikátu došlo k zastaveniu napredovania projektu hybridizácie, Kolonisti museli zmeniť svoj prístup ku kolonizácii. Mulder a Scullyová zistili, že v Bellefleure v Oregone (na mieste, kde vyšetrovali svoj prvý spoločný prípad - v ktorom šlo o mimozemské únosy) mimozemské únosy pokračujú ďalej. Únosy mali na svedomí Kolonisti, no tentoraz unášali už bez asistencie Syndikátu, keďže ten zanikol. Úspešný priebeh celej operácie mal na starosti mimozemský lovec. Medzi unesenými bol i Mulder. Scullyová až príliš neskoro zistila, že lovec unášal výlučne ľudí, u ktorých sa po predchádzajúcich únosoch aktivovali ich vyššie mozgové funkcie, podobne ako už raz boli zaktivované i v Mulderovi. Lovec ľudí uniesol do mimozemskej lode v neďalekom lese ukrytej v energetickom poli, ktoré ju robilo neviditeľnou. Kolonistom teraz šlo i o to, aby i takýmto spôsobom zhromaždili a odstránili dôkazy svojej existencie. ("Requiem")
Oregon však pre UFO bol len jednou zastávkou a loď potom mierila ďalej a unášala ďalších ľudí, pričom lovec mal v pláne uniesť i toho, kto predstavuje nezvratný dôkaz existencie a prepojenia mimozemšťanov s ľuďmi: Gibsona Praisea. Našťastie sa mu to vďaka Scullyovej a Doggettovi nepodarilo. ("Within", "Without")

Pre Kolonistov sa zo strany mimozemských rebelov vynorila nová hrozba a preto sa rozhodli postaviť sa na odpor formou mimozemských replikantov, ktorých Kolonisti získali na základe experimentovania s unesenými pozemšťanmi. Kolonisti pôvodne chceli spoluprácou so Syndikátom vytvoriť rasu hybridov ľudí a mimozemšťanov, no tieto plány im prekazili a upálením členov Syndikátu zastavili rebeli. Práve preto Kolonisti vytvorili replikantov. Replikanti vyzerajú presne ako ľudia, ktorí boli unesení, dokonca majú i červenú krv, ale ľudia to už dávno nie sú. Kolonisti začali unášať ľudí, ktorí boli pred časom infikovaní čiernym olejom a po kontakte so zdrojom liečivej mimozemskej energie začali vykazovať abnormálnu mozgovú aktivitu následkom reaktivácie mimozemskej DNA v ich systéme. Unesených ľudí potom Kolonisti vrátili späť na Zem vo veľmi zlom zdravotnom stave, prakticky na pokraji smrti. Unesení ľudia boli totižto infikovaní čiernym olejom, ktorý spomalil ich životné funkcie. V takomto stave je telo pripravené na premenu na replikanta. Po premene a reaktivácii vírusu sa tým pádom z ľudí stanú mimozemšťania. I pri tejto premene hrá dôležitú úlohu teplota. Keď Kolonisti unesených vrátia späť na Zem, ľudia nevykazujú prakticky žiadne naoko badateľné známky života. Mimozemšťanom hrá do karát fakt, že keď je telo nájdené a neskôr pochované pod zem, chlad mimozemskému vírusu zabraňuje v tom, aby zmutoval. Keď sa však podarí pobadať, že telo stále vykazuje nepatrné známky života a obeť mimozemského únosu je následne pripojená na lekárske podporné prístroje, tie začnú telo zahrievať a preto sa po čase reaktivuje vírus a z človeka sa definitívne stane replikant. Toto sa stalo napríklad Billymu Milesovi. Stalo by sa to i Mulderovi, keby ho Skinner včas neodpojil od prístrojov a tak nezastavil proces premeny. Scullyová ho potom vyliečila antivírusovými liekmi, ktoré premohli neaktívny a slabý mimozemský vírus. Kolonisti mu takisto pri únose vyliečili chorobu, na ktorú umieral následkom nedobrovoľnej operácie mozgu. ("This Is Not Happening", "DeadAlive", "Three Words")
Replikanti však nie sú naplno organickí. Majú kovovú chrbticu, ktorá sa dokáže sama rozrastať a replikantov teda možno identifikovať na základe vystupujúcich chrbticových stavcov vzadu na šiji. Podobne ako Kolonisti i replikanti sú nesmrteľní. Môžu prísť o časti tela či byť roztrhaní na kusy, no ich chrbticové stavce sa vždy dokážu regenerovať a vyformovať nového replikanta. Replikantmi Kolonisti postupne nahrádzajú unesených ľudí a na ich miesta sa teda dostávajú nezničiteľné robotické bytosti, ktoré Kolonistom umožnia bojovať proti mimozemským rebelom a uskutočniť hladký priebeh kolonizácie. ("Three Words", "Essence", "Existence")

Mimozemskí replikanti ako náhradníci ľudí bojovali i vo Vojne v zálive. Títo replikanti sa stali známi ako superžoldnieri. Pokusy trvali roky, zrodilo sa niekoľko generácií replikantov. Prostredníctvom transplantácie sa náhradným matkám narodili už i prví replikanti zo zmutovaného ľudského vajíčka. Pozmenením molekulárneho zloženia chloramínu, ktorý sa ako prídavok pridáva do verejných zásob vody, by v ľudskom tele došlo k mutácii ľudského genómu a následne i ľudského potomstva. Replikanti prenikli už i do FBI a zastaviť ich možno jedine prostredníctvom vzácneho kovu magnetitu, ktorý spôsobil haváriu pôvodnej mimozemskej lode v roku 1947 v Roswelli. ("Nothing Important Happened Today", "Nothing Important Happened Today II", "Trust No 1", "Provenance", "Providence", "William", "The Truth")
TheX-Files © Twentieth Century Fox Film Corp. 1994-2002

obsah © X_Follower 1998- | design © Wyktor 2001-2002 | engine © Stano Lacko 1998-2005