www.scifi.sk
Akty X
Mimozemské únosy, testy a implantáty
Popis:
Kolonisti uniesli už mnoho ľudí, niektorých dokonca i niekoľkokrát.

Unesení opisujú prítomnosť jasného svetla, neschopnosť hýbať sa, beztiaž, niekedy je počuť hlasy z okolia a známy je i fenomén strateného času. Treba podotknúť, že existuje i pojem falošného únosu. Tieto únosy boli vykonávané Ministerstvom obrany Spojených štátov v úsilí o zakrytie skutočných zámerov Syndikátu. ("Pilot", "Little Green Men", "The Blessing Way", "Tempus Fugit", "Max", "Redux", "The Red And The Black")

Existuje mnoho druhov únosov. Rôzne únosy majú mnohé spoločné rysy, no nájde sa viacero špecifík, ktorými sa rôzne únosy od seba navzájom odlišujú, napríklad fenomén strateného času nemusí byť nevyhnutne spojený s úplne každým únosom. Takisto sú odlišné spôsoby, akými sa samotné únosy ľudí uskutočňujú. Pre mimozemský únos sú charakteristické stav beztiaže či prítomnosť neznámych energetických polí v blízkom okolí, no ani v tomto prípade nemusí ísť o nemenné pravidlo. Je tomu tak preto, lebo nielenže existuje viacero druhov mimozemšťanov, ktorí pri únosoch využívajú odlišné technológie, ale záleží aj od toho, akého konkrétneho človeka mimozemšťania unášajú a prečo ho vlastne unášajú. ("Pilot", "Duane Barry", "Ascension", "Tempus Fugit", "Max", "The Red And The Black", "Requiem", "This Is Not Happening")
Technológiu potrebnú k takémuto únosu mal vo svojej moci i Syndikát, keďže sa im pri viacerých príležitostiach podarilo zmocniť sa trosiek mimozemských plavidiel a mimozemskej technológie, na základe ktorej mimozemské plavidlá mohli lietať. ("Deep Throat", "E. B. E.", "Tempus Fugit", "Max")

Od základného faktu kto je vlastne obeťou únosu sa potom odvíja i to, čomu ho tí, ktorí ho uniesli podrobia. Unesení na svojich telách niekedy nachádzajú stopy po experimentoch. Na mužských obetiach únosov mimozemšťania len experimentujú, no ženám naviac odoberajú ich vajíčka a tie neskôr Syndikát využíval pri hybridizácii. Experimenty bývajú veľmi kruté a ľuďom proti ich vôli pri plnom vedomí zvyknú vŕtať do tela či do zubov, či dokonca im otvárať hrudník, aby sa únosci dostali k vnútorným orgánom, z ktorých často odoberajú tkanivo. Unesených ľudí Kolonisti zvykli odovzdávať priamo Syndikátu a ich doktori neskôr v testoch pokračovali vnútri vlakových vozňov. Po neformálnom ukončení projektu sa to však zmenilo a Kolonisti unesených ľudí po testoch zvyknú vrátiť vo veľmi zlom fyzickom stave bez toho, aby ich vyliečili. ("Duane Barry", "Nisei", "731", "Two Fathers", "One Son", "Within", "This Is Not Happening")
Únosci uneseným takisto pri prvom únose do ich tiel pravidelne impantujú rôzne implantáty. Spravidla ide o mikročipy, ktorými sú unášaní neskôr "pritiahnutí" na konkrétne miesto, z ktorého ich mimozemšťania opäť hromadne unesú. Existujú i individuálne i hromadné únosy, s ktorými začali Kolonisti, no neskôr v nich pokračovali mimozemskí rebeli, ktorí začali zaživa upaľovať unášaných ľudí a tým sa postavili na odpor proti Kolonistom. Pritom v prípade implantátov niekedy môže ísť i o viac implantátov implantovaných do jednej jedinej osoby, niektoré bývajú implantované do šije, iné do nosu, prípadne do iných častí tela. Implantáty implantované do šije tam uneseným zvyčajne aplikovali japonskí doktori, ktorí čipy sami vyrobili. Ak si unesený nechá implantát z krku vybrať po čase sa u neho vyvinie smrteľná forma rakoviny. Na vyňatie čipu zo svojho krku po únose svojím životom takmer zaplatila Scullyová, keďže život jej nakoniec zachránilo až spätné implantovanie čipu späť do krku. ("Duane Barry", "Ascension", "Nisei", "731", "Memento Mori", "Gethsemane", "Redux", "Redux II", "Patient X", "The Red And The Black")

Odstránenie čipu síce spôsobí rakovinu, no čipy samotné po aplikácii dokážu liečiť. Dokážu vyliečiť všetky pozemské choroby. Podobne ako sú voči chorobám imúnni hybridi pretože obdržali mimozemské gény, podobne i čipy dokážu liečiť choroby preto, lebo pri práci využívajú mimozemskú technológiu, i keď boli vyrobené tu na Zemi. Popis toho ako čipy pracujú je preto pod prísnou ochranou. ("En Ami")
TheX-Files © Twentieth Century Fox Film Corp. 1994-2002

obsah © X_Follower 1998- | design © Wyktor 2001-2002 | engine © Stano Lacko 1998-2005