www.scifi.sk
Akty X
Čierny olej a pojem kolonizácie
Popis:
Skupina ľudí pôsobiacich na vysokých vládnych postoch známa ako Syndikát spolupracovala s prastarými obyvateľmi planéty Zeme, mimozemšťanmi, ktorých poznáme ako Kolonistov. Kolonisti pred mnohými miliónmi rokov Zem opustili a začali kolonizovať iné planéty a teraz sa starostlivo pripravujú na svoj návrat späť. Mimozemšťania Zem síce opustili, no stopy po sebe tu zanechali v podobe čierneho oleja, ich životnej sily, z ktorej sú stvorení a ktorou infikujú všetky ostatné formy života, aby ich ovládli. Mimozemšťania sú tak vlastne nesmrteľní, keďže čierny olej je ich krvou, ktorá má vlastné vedomie i potom, ako telo mimozemšťana odumrie. Nesmierne množstvá tejto látky sa nachádzajú pochované pod zemským povrchom na rôznych strategických miestach našej planéty po rôznych kontinentoch a pod oceánmi. ("Akty X - Film", "Two Fathers", "One Son", "Vienen")

Život Kolonistov pozostáva z troch doteraz známych životných cyklov. Prvým štádiom je už spomínaný "čierny olej" alebo "čierna rakovina" či "čistota". Syndikát si pôvodne myslel, že čierny olej je len akousi mimozemskou zbraňou, mimozemským vírusom, ktorý po kontakte dokáže vniknúť do ľudského tela a po infikovaní mozgu a ovládnutí pineálneho telieska sa dokáže zmocniť mozgových funkcií našich mozgov a človek sa tak dostane pod úplnú kontrolu tejto nebezpečnej látky. Jedinou zjavnou známkou infikovania je občasná prítomnosť čierneho oleja v očiach infikovaných. ("Piper Maru", "Apocrypha", "Tunguska", "Terma")
Syndikát už dávno vedel, že ku kolonizácii plánety tak či tak dôjde a preto sa pred časom rozhodli spolupracovať s Kolonistami a tajne bez ich vedomia pracovať na vývoji vakcíny, ktorá by dokázala čierny olej zahubiť. O krok napred pred nimi však už boli ruskí výskumníci, ktorí bez vedomia Syndikátu v Tunguske na Sibíri v Rusku na kriminálnikoch testovali vakcínu jantárovej farby, ktorá čierny olej dokáže vypudiť z ľudského tela a infikovaným tak zachrániť život. Keby sa o existencii tejto vakcíny dozvedeli i Kolonisti, bolo by zle, lebo pravdepodobne by začali s rapídnym urýchľovaním príprav na kolonizáciu. Možno sa tak už stalo, lebo ich centrálna mimozemská loď pochovaná pod ľadom v Antarktíde so stopami tejto vakcíny vo svojom systéme opustila zemský povrch a pravdepodobne odletela do vesmíru. Ruským výskumníkom sa darilo sabotovať pokusy Syndikátu o získanie ich vakcíny, no Syndikát sa k nej nakoniec predsa len dostal - prostredníctvom Alexa Kryceka. Práve jantárovou vakcínou Mulder v mimozemskej lodi v Antarktíde zachránil infikovanú Scullyovú. ("Tunguska", "Terma", "Patient X", "The Red And The Black", "Akty X - Film")

Druhým štádiom životného cyklu Kolonistov je takzvané prechodné štádium, o ktorom sa Syndikát dozvedel len nedávno. Po infikovaní čiernym olejom sa vnútri v ľudskom tele konzumáciou ľudského tkaniva začne vyvíjať mimozemský tvor, ktorý po uplynutí doby vývoja paralyzovanému človeku roztrhne hruď a opustí zvyšky tela. Ide o divého útočného mimozemšťana s veľkými čiernymi očami, hladkou kožou a dlhými ostrými pazúrmi, ktorými roztrhá každého, kto sa mu postaví na odpor. Tento tvor sa riadi výlučne inštinktom a ide mu o jediné: ukončiť svoj vývoj. Vývoj sa môže ukončiť len v extrémne teplom prostredí a ak sa útočnému mimozemšťanovi úspešne podarí zvliecť sa z kože, tretím štádiom sa stane "šedý mimozemšťan" (alebo "šedák"), ktorý je charakteristický malou postavou, hladkou kožou a veľkou hlavou s veľkými čiernymi očami. Týchto mimozemšťanov poznáme ako Kolonistov. Ukázalo sa teda, že Kolonisti po celý čas Syndikát využívali vo svoj prospech, podobne ako na druhú stranu Syndikát využíval Kolonistov. Toto všetko znamená, že vírus zmutoval a ak kolonizácia nastane, šanca, že ľudstvo prežije je mizivá. ("Akty X - Film", "The Beginning")
Čierny olej tu na Zemi bol už predtým ako sa vyvinul človek a počas histórie planéty i ľudstva pri viacerých príležitostiach došlo k objaveniu bohatých podzemných nálezísk tohto vírusu, kde sa olej pod zemou nachádzal tisícky rokov. Čierny olej však predovšetkým pochádza z vesmíru a tak napríklad keď v roku 1908 na územie Tungusky v Sibíri dopadol meteorit, čierny olej sa nachádzal i v jeho úlomkoch. Na mieste dopadu je teraz situovaný gulag, v ktorom sú väzni-trestanci nútení čierny olej dolovať spod zeme a následne sú podrobení "testu", ktorý pozostáva zo zaočkovania jantárovou vakcínou a následného vystavenia zaočkovanej osoby účinkom čierneho oleja, ktorý tu v týchto končinách volajú "čiernou rakovinou". Keďže tu na Sibíri je zima vírus našťastie nedokáže zmutovať. ("Tunguska", "Terma")

Čierny olej bol objavený napríklad i pod hladinou Tichého oceánu. Posádka francúzskej lode tu vďaka sprostredkovaným údajom od Alexa Kryceka objavila potopenú bojovú stíhačku z 2. svetovej vojny, v kabínke ktorej ich hĺbkový potápač našiel živého pilota stíhačky, ktorý po nakazení sa čiernym olejom na dne oceánu prežil celé desaťročia. Čierny olej sa i takýmto kontaktom preniesol na potápača a tak sa neskôr dostal na súš. Keďže olej je čierny a vzhľadom pripomína ropu a ropu dokáže využívať ako médium, môžeme ho spod zemského povrchu ťažiť ako ropu bez toho, aby sme vedeli, čo nám hrozí. Keďže ľudstvo je na rope ako energetickom zdroji závislé, v prípade aktivácie vírusu v rope hrozí totálny kolaps celosvetovej prepravy a komunikácie. ("Piper Maru", "Apocrypha", "Vienen")
I čierny olej sa vyskytuje vo viacerých podobách. Raz sa vyskytuje v podobe obyčajnej ropy či nafty, ktoré vírus využíva iba ako médium, inokedy v podobe čiernych červov. Vírus má definitívne svoju vlastnú inteligenciu a dokáže sa brániť tak, že zabíja silnou radiáciou, ktorá môže vyžiariť z tiel infikovaných ľudí. Vírus takisto nutne potrebuje teplo, preto napríklad čiernemu oleju, ktorý sa roky nachádzal na dne oceánu ide len o tom, aby sa dostal do svojho domovského prostredia (do mimozemskej lode) a tam sa znovu zregeneroval a bol pripravený k mutácii. Takisto vírus objavený v Tunguske má zimou značne oslabený účinok a ľudí uvádza len do komatického stavu, no k mutácii silu nemá. ("Piper Maru", "Apocrypha", "Tunguska", "Terma", "Vienen")

Všetko sa zmenilo keď došlo k objaveniu náleziska čierneho oleja v horúcej púšti v Texase. Tento vírus bol pripravený k mutácii a pre Syndikát sa vynorila hrozba prepuknutia epidémie globálnych rozmerov. Syndikát sa dozvedel o mutácii vírusu a že takouto formou môžu Kolonisti zamoriť celú planétu. Mulder sa po zaočkovaní infikovanej Scullyovej jantárovou vakcínou presvedčil, že vakcína dokáže zničiť aj vírus, ktorý je pripravený k mutácii. ("Akty X - Film")

Podľa pôvodných plánov mala kolonizácia planéty prebehnúť infikáciou ľudskej populácie čiernym olejom prostredníctvom včiel, ktoré mali cez kontakt s geneticky upraveným peľom z geneticky upravenej kukurice bodnutím svojimi žihadlami preniesť čierny olej i na človeka. Túto metódu Syndikát dlho testoval pomocou prenosu kiahní z včiel na človeka. Podobne bolo očkovanie proti kiahňam pre Syndikát veľmi dôležité z hľadiska katalogizovania a značkovania celej ľudskej populácie. ("Herrenvolk", "Zero Sum", "Akty X - Film")
TheX-Files © Twentieth Century Fox Film Corp. 1994-2002

obsah © X_Follower 1998- | design © Wyktor 2001-2002 | engine © Stano Lacko 1998-2005