www.scifi.sk | b5.scifi.sk | startrek.scifi.sk | archiv.scifi.sk
Akty X
THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE
(Akty X: Chcem uveriť)
Scenár: CHRIS CARTER & FRANK SPOTNITZ
Réžia: CHRIS CARTER

OBSAH:
Šesť rokov po uzatvorení oddelenia Aktov X dvaja bývalí agenti FBI Fox Mulder a Dana Scullyová pomáhajú pri pátraní po nezvestnej agentke FBI potom, ako sa pátriacemu tímu ozve muž s údajnými jasnovideckými schopnosťami.
X Files, The - I Want to Believe
X-Files, The: I want to believe
Archív oficiálnych a neoficiálnych správ o celom projekte a o jeho okolnostiach nájdete na tejto stránke.

Zima, rok 2008. Po zasneženej ceste v okrese Somerset v Západnej Virgínii sa autom domov vracia mladá žena. Strih na skupinu niekoľkých desiatok agentov FBI, ktorí kráčajú po veľkom zasneženom poli a do snehu strkajú dlhé tyče, ktoré držia v rukách. Niečo hľadajú. Strih späť na mladú ženu v aute, ktorá sa priblíži ku svojmu vidieckemu domu a zvnútra počuť brechot jej psa. Strih sa niekoľkých psov, ktorých majú na remeňoch ďalší agenti FBI, ktorí kráčajú pred skupinou s tyčami. Ešte pred nimi kráča starší muž s dlhými šedými vlasmi a s okuliarmi na očiach, ktorý vyzerá byť veľmi sústredený a potichu hovorí „Tu je to“. Vzadu za skupinou mužov s tyčami kráča zvláštna agentka FBI Dakota Whitneyová, ktorá má na starosti velenie, a pomáha jej zvláštny agent FBI Mosley Drummy. Nad poľom lieta helikoptéra FBI, na ktorej je obsluhované zariadenie s termokamerou. Strih naspäť na mladú ženu, ktorá autom vošla do garáže svojho domu a zastaví auto. Cez predné a zadné okno jej auta vidíme, že za autom sa mihne tieň neznámej postavy, ale žena si tieň nevšimne. Vystúpi von z auta a zakričí na svojho psa, aby sa utíšil. Keď sa však obráti ku dverám do garáže, všimne si paru vychádzajúcu z úst postavy, ktorá sa ukrýva vonku za dverami garáže. Keď sa zahľadí na zem, vidí, že na odtlačku pneumatiky jej auta, ktorý v snehu autom urobila pri príchode do garáže, sa už nachádza iný odtlačok, ktorý vyzerá ako odtlačok ľudskej topánky. Strih na dlhovlasého muža na poli, ktorý sa zrazu pomaly rozbehne. Rozbehne sa aj Whitneyová, ktorá na agentov zakričí, aby muža nechali bežať, a predbehne skupinu mužov s tyčami a beží za dlhovlasým mužom. Bežať začnú aj ostatní agenti. Žena v garáži zatiaľ do ruky uchopí kus ostrého záhradného náčinia a pomaly a opatrne kráča ku dverám garáže. Keď sa k nim priblíži až na dosah, zrazu sa na ňu spoza dverí vyrúti muž, ktorý svojou topánkou urobil odtlačok v snehu. Žena sa obratne vyhne jeho rukám a kusom záhradného náčinia mu do krvi poškriabe dlaň a tvár. Muž je zhrozený, ale spoza dverí sa vynorí jeho spolupáchateľ, ktorý sa pustí bežať na ženou, ktorá medzičasom vnútornými dverami opustila garáž, potom dom a teraz cez sneh beží preč do lesa. Spolupáchateľ ženu dostihne a sotí ju na zem. Naspäť na zasneženom poli dlhovlasý muž prestane bežať a padne na kolená. Prudko začne hrabať v snehu. Pribehne k nemu Whitneyová, ktorá si kľakne k nemu a pomôže mu pri hrabaní. Muž sa zhrozí a prestane hrabať. Whitneyová v snehu rýchlo hrabe ďalej. Čoskoro sa v snehu ukáže kus čierneho plastického vreca. Agentka Whitneyová vrece opatrne otvorí a vnútri nájde oddelenú ľudskú ruku s hlbokými škrabancami, ktoré útočníkovi v garáži spôsobila mladá žena.

Strih do katolíckej Nemocnice Bolestnej Panny Márie. Skupina lekárov tejto nemocnice práve diskutuje o zdravotnom stave asi 12-ročného chlapca, ktorý sa volá Christian Fearon a umiera na mozgovú chorobu, na ktorú medicína dodnes nepozná liek. O chlapca sa stará jeho lekárka, dr. Dana Scullyová, ktorá v súčasnosti v nemocnici pracuje. Svojich kolegov informuje o sérii testov, ktoré vykonala v snahe stanoviť pre Christiana aspoň vhodnú liečbu. Jedna z lekárok jej však pripomenie, že na danú mozgovú chorobu v súčasnosti žiadny skutočný liek neexistuje. Zarmútená Scullyová sa vonku na chodbe stretne s Christianom a jeho rodičmi, ale ich stretnutie zakrátko preruší agent Drummy, ktorý sem do nemocnice prišiel za Scullyovou, lebo potrebuje hovoriť s Foxom Mulderom. Scullyová jeho príchodom vôbec nie je nadšená a povie mu, že už viac s Mulderom nepracuje, a nepracuje už ani pre FBI. Drummy jej zdôrazní, že keby Muldera mohla kontaktovať, mohlo by to zachrániť život jednej agentky FBI.

Scullyová neskôr svojím autom prichádza k bráne, ktorá vedie na rozľahlý, ale neudržiavaný pozemok, na ktorom sa nachádza menší vidiecky dom. Scullyová bránu otvorí a autom prichádza až k domu. Kľúčmi si otvorí dvere a vstúpi do vstupnej miestnosti. Kľúče položí na stôl a pomaly a váhavo pristúpi k zatvoreným dverám vedúcim do ďalšej miestnosti na prízemí. Keď otvorí dvere, vidíme, že nielen celé dvere, ale aj steny miestnosti sú oblepené rôznymi článkami a výstrižkami z novín a časopisov. Rôzne veci v miestnosti sú pohádzané sem a tam a nad pracovným stolom je pripnutý trochu pokrčený plagát „Chcem uveriť“, ktorý celé roky visel na stene v kancelárii Aktov X v Ústredí FBI vo Washingtone, D.C. Za stolom sedí muž, ktorý práve vystrihuje ďalší článok z novín a táto útulná miestnosť teraz predstavuje jeho pracovňu. Upratovanie nikdy nebolo jeho silnou stránkou a nezmenilo sa to ani počas šiestich rokov od chvíle, keď sa so Scullyovou dali na útek pred FBI. Scullyová mužovi povie, že na niekoho hľadaného FBI sa stal hrozne dôverčivý, ale muž namieta, že má oči aj vzadu na hlave, čo hneď vysvetlí celkom nepodloženou hypotézou o jasnozrivom stave ľudského mozgu, ktorý si vraj často mýlime s intuíciou. „Ale kto takým blbostiam ešte verí?“ opýta sa Fox Mulder sám seba, vstane od stola a obráti sa ku Scullyovej. Nechal si narásť hustú bradu aj fúzy, ale rovnako ako v minulosti neodolá azda žiadnej príležitosti pohotovo ponúknuť neslýchanú hypotézu na vysvetlenie niečoho nevysvetleného. Scullyová však neprišla študovať tylo Mulderovej hlavy. Dá mu vedieť, že dnes mala v práci návštevu. FBI chce, aby im Mulder pomohol nájsť nezvestnú agentku. Mulder dúfa, že Scullyová im povedala, aby sa išli niekam strčiť, ale ona mu vysvetlí, že mu odpustia a stiahnu proti nemu všetky obvinenia, ak im ten prípad pomôže objasniť. Mulder namieta, že to skôr oni by mali žiadať o odpustenie jeho potom, ako ho odsúdili na základe falošného obvinenia (pozri posledné dve epizódy televízneho seriálu) a snažili sa zdiskreditovať jeho desaťročnú prácu. Od Scullyovej sa teraz dozvedá, že FBI jeho pomoc potrebuje preto, lebo sa objavil niekto so sľubnými dôkazmi: nejaký jasnovidec. Mulder je rád, že teraz má FBI z krku a myslí si, že ide o trik, ktorým ho chcú dostať, ale Scullyovej je jasné, že keby im išlo práve o to, tak to mohli urobiť už dávno. Teraz je v stávke život mladej agentky FBI a kedysi na jej mieste mohol byť jeden z nich dvoch. „Vieš, pravda je taká, že si o teba robím starosti. Aj o dôsledky dlhodobej izolácie,“ povie Scullyová. „Mne je tu fajn. Som šťastný ako blcha,“ reaguje Mulder. Scullyová sa zahľadí naňho, potom sa rozhliadne po pracovni, a potom pomaly zrak obráti smerom ku stropu, v ktorom je zabodnutých niekoľko ceruziek. „Poviem im tvoju odpoveď,“ povie Scullyová a zatvorí dvere. Mulderovi sa naskytne pohľad na vnútornú stranu dverí, na ktorých má uprostred pripnutú fotku svojej sestry Samanthy. Uprene sa zahľadí na jej fotku, nahlas pre seba zahreší a rozhodne sa. Vstane, pristúpi ku dverám a otvorí ich. „Dobre, pôjdem,“ povie Scullyovej, ktorá si trochu vydýchne. „Pod jednou podmienkou,“ dodá Mulder.

Vzápätí vidíme, ako Mulder otvorí dvere do čiernej helikoptéry a Scullyová vpredu nastúpi dovnútra. Mulder si sadne dozadu a helikoptéra ich prepraví do Ústredia FBI vo Washingtone, D.C. Vnútri sa spoznávajú s agentkou Whitneyovou, ktorá je na tomto prípade asistentkou veliacej agentky Fossaovej. Ukáže sa, že nezvestnou agentkou FBI je práve žena z garáže. Volá sa Monica Bannanová. Bola unesená takmer pred tromi dňami a najspoľahlivejšou stopou, ktorú zatiaľ majú, je oddelená mužská ruka, ktorú našli zahrabanú v snehu asi 10 míľ od agentkinej garáže, v ktorej našli stopy krvi z ruky. K ruke ich doviedol otec Joseph Crissman, bývalý kňaz kresťanskej cirkvi, ktorý sa im ozval krátko po ženinom únose a tvrdí, že má vízie týkajúce sa tohto prípadu. Mulder má FBI pomôcť pri spolupráci s otcom Joeom uplatnením svojich skúseností z práce pri vyšetrovaní nadprirodzených javov. FBI má totiž dôvod pochybovať o otcovej dôveryhodnosti, pretože otec Joe, ako ho všetci prezývajú, bol v minulosti usvedčený zo sexuálneho zneužívania svojich malých miništrantov.

Whitney s Drummym odvezú Muldera a Scullyovú do ubytovne pre sexuálnych delikventov, v ktorej je otec Joe ubytovaný a zároveň pod dohľadom. Otec Joe im všetkým povie, že v jednej svojej vízii videl, ako ženu uniesli a počul brechot psov. Nevidí tváre únoscov, ale cíti, že žena ešte stále žije. Mulder ho požiada, aby im ukázal, ako to robí. Otec Joe tvrdí, že nevie, či sa mu to teraz podarí, a zahľadí sa na Scullyovú. Chce, aby z izby odišla. Scullyová podľa vlastných slov o jeho jasnovideckej schopnosti nie je presvedčená a myslí si, že otec im naoko pomáha len preto, aby mu bolo odpustené za jeho minulé hriechy. Vonku za ňou prichádza Mulder, ktorý si chce otcove jasnovidecké schopnosti overiť. Scullyová otca považuje za klamára a pochybuje o tom, že unesená agentka ešte stále žije. Mulder chce, aby Scullyová šla s nimi, ale tá tvrdí, že toto už viac nie je jej život a že s naháňaním netvorov v temnote skončila. Mulder však chce pátraciemu tímu pomôcť a Scullyovej povie, že jemu by sa hodila jej pomoc. Scullyová si od neho nakoniec váhavo zoberie vyšetrovací spis obsahujúci údaje o vyšetrení oddelenej ruky.

Whitneyová a Drummy na Mulderovu žiadosť odvezú jeho a otca Joea na miesto únosu agentky Bannanovej. Otec Joe sa v aute Muldera pýta, či on na takéto veci verí. Mulder mu povie, že chce uveriť. Agenti ich v aute najprv odviezli k nesprávnemu domu, čo však otec Joe hneď rozpozná a pustí sa kráčať ku správnemu domu. Whitneyová Mulderovi povie, že zábery z miesta činu vysielali v televízii, takže otec mohol dom vidieť aj tak. Mulder sa Whitneyovej pýta, či Joeovi verí. Tá mu povie, že ho musia aj naďalej považovať za podozrivého, ale ukáže sa, že to práve ona prišla s nápadom, aby do vyšetrovania zapojili aj Muldera, aby im pomohol s otcom Joeom. Vie, že Mulder v minulosti pri práci na Aktoch X spolupracoval s viacerými údajnými jasnovidcami a jeho prácu v tejto oblasti považuje za vynikajúcu. Mulder jej povie, že on bol len polovica tímu. Whitneyová však dodá, že ju zaujímajú práve jeho postrehy týkajúce sa tohto prípadu. Medzitým za domom agentky Bannanovej otec Joe padne na kolená. Trojica k nemu pribehne a otec Joe im povie, že práve na tomto mieste ženu polapili a potom ju naložili do nejakého nákladiaku „s niečím“. Whitneyová na Joea nalieha, aby im povedal viac, ale Joe im v plači povie, že viac nevidí. Keď sa k nemu vzápätí zohnú, vidia, že mu z očí tečú krvavé slzy.

Scullyová zatiaľ v práci v nemocnici prichádza za Christianom. Vidí sa jej, že ho niečo trápi. Christian jej povie, že premýšľa o tom, ako ich čoskoro rozdelia. Keď sa ho Scullyová pýta na dôvod, on jej povie, že to preto, ako sa naňho pozerá správca nemocnice otec Ybarra. Scullyová vidí, ako si Ybarra na chodbe prezerá Christianove zdravotné záznamy. Scullyová sa ho pýta na dôvod, keďže to nie je v jeho kompetencii. Ybarra jej povie, že je v jeho kompetencii dohliadať na rozhodnutia lekárov v nemocnici. Hovorí, že v nemocnici sú preto, aby pomáhali chorým, a nie preto, aby predlžovali utrpenie umierajúcich. Myslí si, že na zvládnutie Christianovho zdravotného stavu sú aj iné, lepšie zdravotnícke zariadenia. Scullyová si od neho vypýta Christianove záznamy a bez slova odchádza za Christianom.

Druhý útočník, ktorý polapil Monicu Bannanovú, zatiaľ po odchode z miestnej krytej MacLarenovej plavárne unesie aj ďalšiu mladú ženu tak, že ju v aute vo svojom nákladiaku so snehovým pluhom vytlačí z cesty a spôsobí, že jej auto narazí do veľkého stohu slamy.

Mulder a Scullyová spolu neskoro večer ležia v posteli. Scullyová nemôže zaspať, lebo stále premýšľa o Christianovej situácii. Tvrdí, že Boha preklína za to, že priviedol na svet malého chorého chlapca, ktorému teraz nedokážu pomôcť. Mulder sa jej pýta, koľko má chlapec rokov. Scullyová chápe, že tým naráža na ich vlastného syna Williama, ktorého sa Scullyová z obáv o jeho život rozhodla dať na adopciu. Mulder od nej chce, aby na chvíľu nechala Boha preklínať jeho a zdriemla si. Scullyová sa na chvíľu odmlčí a potom si spomenie, že v toxikologickej správe z vyšetrenia tej oddelenej ruky, ktorá bola starostlivo odseknutá, našla niečo zvláštne: jej tkanivo má v sebe stopy po liekoch používaných pri radiačnej terapii a takisto stopy po droge na uspávanie zvierat. Teraz pre zmenu nemôže zaspať Mulder. Vstane z postele a začne sa holiť. Myslí si, že existuje prepojenie medzi brechotom psov, ktorý počul otec Joe, a uspávacím prostriedkom, ktorý by mohol byť použitý práve na uspanie psov. Scullyovej v tej chvíli na mobilný telefón zavolá agent Drummy, ktorý jej k telefónu dá agentku Whitneyovú. Obaja sú na novej stope, ktorá pochádza od otca Joea.

Mulder sa rýchlo oholí a so Scullyovou autom prichádzajú ku stodole, ku ktorej otec Joe zaviedol pátrací tím FBI. Agenti už na mieste hľadajú dlhší čas, ale zatiaľ nič relevantné nenašli. Otec Joe trvá na tom, že je to tam, ale Drummy Whitneyovú presvedčí, aby celú akciu odvolala. Mulder pristúpi k Joeovi a žiada ho, aby mu povedal, čo vidí. Otec Joe vraví, že vidí tvár ženy akoby za špinavým sklom. „Je tam vonku. Viem to,“ tvrdí Joe a vydá sa cez sneh kráčať vpred. Scullyová si teraz začína myslieť, že urobila chybu tým, že Muldera do prípadu zapojila, pretože Mulder v nezvestnej agentke vidí svoju mŕtvu sestru a stále sa ju snaží nájsť. Mulder sa aj napriek Scullyovej slovám rozhodne zavolať pátrací tím späť. Vydajú sa za otcom Joeom, ktorý medzičasom prichádza na pole, na ktorom začne hrabať v snehu. Mulder mu pomôže a čoskoro pod špinavým ľadom nájdu hlavu mŕtvej ženy. Po Mulderovom odchode sa otec Joe obráti k otrasenej Scullyovej a povie jej „Nevzdávajte sa.“

Druhý únosca medzitým prichádza na oplotený pozemok, z ktorého sa ozýva štekot psov. Druhá unesená žena sa živá nachádza uzamknutá v debne pre psov v budove, v ktorej sa okolo pohybuje neznámy ruský doktor a jeho pomocníci, ktorí spolu operujú muža, ktorého v garáži poškriabala agentka FBI. Mužovi z očí vyteká krv.

Scullyová po nočnom výlete na druhý deň trochu mešká do práce. Na spoločnom stretnutí lekárov v nemocnici ju otec Ybarra informuje, že po zvážení Christianovho zdravotného stavu sa ho rozhodli nechať preložiť do hospicu, ktorý bude primeranejší jeho smutnému a tragickému zdravotnému stavu. Súhlasili s tým všetci, ale Scullyová ako jediná jednoznačne vznáša námietku. Ybarra jej povie, že ak im neprinesie liek na Christianovu chorobu, celá vec je rozhodnutá. Scullyová im všetkým povie, že nie je. Myslí si, že chlapcovi by mohli pomôcť transplantáciou kmeňových buniek. Scullyovej kolegovia sú zhrození, lebo ide o radikálnu a veľmi bolestivú procedúru. Scullyová je však odhodlaná dať o nej vedieť Christianovým rodičom. Ybarrovi povie, že ak s tým on nesúhlasí, môže sa obrátiť na vyššiu autoritu. Ybarra jej povie, že už sa obrátil na najvyššiu autoritu a mala by to urobiť aj ona. Scullyová mlčky z miestnosti odchádza.

Scullyová vzápätí začne cez počítač robiť na Internete rešerše na tému „terapia kmeňovými bunkami“. Vôbec si nevšíma telefón, na ktorý sa jej práve snaží dovolať Mulder. Na poli okrem hlavy jednej ženy (nie je to však hlava agentky Bannanovej) našli aj oddelené časti tiel mnohých iných ľudí. Zdá sa, že všetko to boli obete vrážd. Mulder sa opäť porozpráva s otcom Joeom. Ten mu povie, že bola unesená ďalšia žena, ale nevie, kde k únosu došlo. Mulder Whitneyovú žiada, aby preverili všetky nové hlásenia o nezvestných osobách v širokom okolí. Tak sa dostávajú až k havarovanému autu, z ktorého druhý únosca uniesol druhú mladú ženu. Otec Joe v súvislosti s ňou nemá žiadne vízie, ale Mulder na mieste únosu nájde náramok, ktorý mala žena na zápästí od vyšetrenia v nemocnici. Rovnaký druh náramku nosila aj Monica Bannanová. V kufre auta sú nájdené zamrznuté plavky, z ktorých je cítiť chlór. Tak sa dostávajú až do MacLarenovej plavárne, do ktorej chodila druhá unesená žena a aj agentka Bannanová. Únoscovia si ich pravdepodobne vyhliadli prostredníctvom výsledkov lekárskych testov. Zdá sa, že celý prípad súvisí s nejakou formou čierneho obchodu s ľudskými orgánmi. To Mulderovi potvrdí aj Scullyová potom, ako za ňou osobne zájde do nemocnice potom, ako sa mu Scullyová telefonicky neozýva. Scullyová tuší, že únoscovia hľadajú vhodné orgány na transplantáciu. Mulder ju preto pre jej odbornosť žiada o pomoc. Scullyová jeho žiadosti podľa vlastných slov vyhovieť nemôže, pretože teraz už pracuje ako lekárka a už s ním viac nemôže pátrať v temnote. Žiada ho, aby sa pozrel sám na seba a prestal s tým, čo robí. Mulder jej nerozumie. Scullyová mu povie, že už viac nepracujú pre FBI a majú spoločný domov a ona sa nechce aj doma stretávať s temnotou. Mulder jej hovorí, že taký skrátka je a vždy bol. Nevzdá sa. Zaželajú si veľa šťastia a Scullyová ešte v ten deň začne s procedúrou transplantácie kmeňových buniek do Christiana. Celá procedúra pozostáva z viacerých krokov a až na koniec sa ukáže, či zabrala. Scullyovú pri odchode z nemocnice oslovia Christianovi rodičia a povedia jej, že sa rozhodli s procedúrou nepokračovať. Rozprávali sa s otcom Ybarrom a teraz chcú Christianov život nechať na Boha. Scullyová chápe ich rozhodnutie, ale pýta sa ich, čo keby procedúra dokázala ich synovi život zachrániť. Na otázku, či im dokáže Christiana zachrániť, Scullyová vrúcne odpovedá, že to teraz nechce vzdať.

Scullyová ešte v ten večer zájde za otcom Joeom. Zdráha sa pobudnúť sama v jeho spoločnosti, ale chce sa ho opýtať, prečo jej vtedy vonku povedal „Nevzdávajte sa“. Otec jej odpovie, že netuší. Scullyová mu však neverí a myslí si, že Joe si zaslúži byť súdený za hriechy, ktoré spáchal. Joe sa jej pýta, odkiaľ podľa nej pochádzali jeho chorobné chúťky. Scullyová je presvedčená, že nie od Boha, ale otec Joe je presvedčený, že nepochádzali ani z neho a celý život chcel len slúžiť Bohu. Ani tie vízie, ktoré teraz máva, neboli jeho nápad. Zacituje jej z biblickej knihy Príslovia, kapitola 25, verš 2: „Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci.“ Dostane záchvat a Scullyová mu musí zavolať záchranku. Jeho zdravotný stav je vážny. Prichádzajú Mulder, Whitneyová a Drummy, ktorí jej dajú vedieť, že vďaka svedkovi z plavárne a preverovaniu osôb prepravujúcich ľudské orgány na transplantáciu sa im podarilo identifikovať podozrivých. Sú nimi Franz Tomczeszyn a Janke Dacyshyn, dvaja únoscovia z garáže agentky Bannanovej. Obaja spolu pred časom uzavreli manželský zväzok. Agenti získajú adresu kancelárií spoločnosti, pre ktorú pracujú. Whitneyová a Mulder zostanú vonku, kým Drummy spolu s ostatnými agentmi prehľadávajú kancelárie. Práve v tej chvíli zhodou okolností dovnútra prichádza druhý únosca. Podarí sa mu nepozorovane opustiť budovu, ale vonku si ho hneď všimnú Mulder a Whitneyová. Obaja sa ho pustia prenasledovať. Bežia za ním až na neďaleké stavenisko, kde sa stavia budova. Obom sa stratí z dohľadu a vo chvíľke nepozornosti sa mu podarí Whitneyovú sotiť dolu šachtou. Dakota Whitneyová pri dopade umiera a mužovi sa nakoniec podarí utiecť. Drummy a ostatní agenti zatiaľ vonku pred budovou s kanceláriami nájdu špeciálny prepravný box, ktorý muž pustil z ruky, a v ňom oddelenú hlavu agentky Bannanovej.

Mulder odchádza za Scullyovou do nemocnice. Obe Whitneyová a Bannanová sú mŕtve a v pátracom tíme FBI už nie je nikto, kto by veril slovám otca Joea. Mulder a Scullyová za ním zájdu. Otec Joe dostal záchvat preto, lebo umiera na pokročilé štádium rakoviny pľúc. V druhom únoscovi spozná muža, ktorého videl vo svojej zatiaľ poslednej vízii, ale prvého únoscu vraj nepozná. Scullyová mu povie, že si je istá, že ho pozná už od detstva. Otec Joe sa na mužovu fotografiu pozrie pozornejšie a so slzami v očiach v ňom spozná jedného zo svojich bývalých miništrantov. To preto bol psychicky prepojený s Monicou Bannanovou: lebo ju uniesol muž, voči ktorému sa previnil on sám, a teraz mal jej záchranou odčiniť svoju vinu. Je presvedčený, že vízie, ktoré mal, mu posielal Boh. Scullyová sa Joea opýta, či tá unesená agentka FBI ešte stále žije. Otec Joe ju nevidí, ale cíti ju a povie im, že ešte žije. Mulder a Scullyová odchádzajú a Mulder vie, že Scullyová otcovi neverí, ale on sa nevzdá a myslí si, že otec v skutočnosti cíti druhú unesenú ženu, nie mŕtvu Bannanovú. Scullyová mu povie, že mu rozumie a že pre túto jeho húževnatosť sa doňho zamilovala.

Mulder odchádza na miesto, odkiaľ zo zeme vytiahli množstvo častí ľudských tiel. Autom zavíta až do neďalekého mesta, v ktorom si všimne obchod s krmivom pre zvieratá. Vstúpi dovnútra a predavačovi chce ukázať fotografiu tváre druhého únoscu, ale predavačovi vzadu zazvoní telefón a Mulder musí počkať. Medzičasom vonku zaparkuje nákladiak so snežným pluhom. Mulder si spomenie na slová otca Joea o nákladiaku „s niečím“ a ukryje sa, takže druhý únosca, ktorý práve vstúpil do obchodu, ho neuvidí. Mulder neskôr jeho nákladiak sleduje v Scullyovej aute, ale v okamihu nepozornosti, keď chcel zavolať Scullyovej, narazí do mužovho nákladiaku potom, ako si naňho muž počkal za kopcom. Mulder zrážku prežije, ale je omráčený a muž nákladiakom Scullyovej auto zatlačí až na okraj strmého svahu, do ktorého sa auto s Mulderom vnútri zrúti.

Scullyová medzičasom v nemocnici zisťuje, že pri svojich rešeršiach týkajúcich sa terapie kmeňovými bunkami z Internetu stiahla aj informácie o experimentálnych pokusoch s transplantáciou kmeňových buniek na psoch v Rusku. Pri jednej transplantácii sa dokonca transplantovala hlava psa. Scullyová si uvedomí, že o podobnú transplantáciu sa snažia aj únoscovia, ibaže oni to už robia na ľuďoch. Scullyová to chce telefonicky oznámiť Mulderovi, ale nepodarí sa jej s ním spojiť. Preto volá do FBI, ale Drummy jej pomôcť jednoznačne odmietne, lebo pátranie po nezvestnom Mulderovi nepovažuje za vec FBI, ale vec polície.

Mulder neskôr v aute nadobudne vedomie a s námahou sa z neho vyplazí von. Je doráňaný a krváca z hlavy, ale kráčať môže. Vydá sa po ceste hľadať pomoc. Narazí až na nákladiak únoscu, ktorý mal nehodu a musel auto nechať na ceste. Mulder z neho vyberie kliešťový kľúč a pokračuje ďalej v ceste. Dostáva sa až k oplotenému a uzamknutému pozemku, z ktorého sa ozýva brechot psov. Vnútri v jednej budove už ruský doktor a jeho pomocníci druhej unesenej žene podali uspávaciu drogu a umiestnia ju do vane s ľadovou vodou. Neďaleko na stole leží prvý únosca, ku ktorému sa prihovára druhý únosca. Sľubuje mu, že mu pomôže a že preňho získal nové, zdravé telo. Prvý únosca už dlhšie umiera na rakovinu pľúc a doktor mu čoskoro oddelí hlavu od tela. Mulder medzičasom preskočil plot, ale na pozemku naňho skočí dvojhlavý pes. Druhý únosca na zvuk brechotu vychádza von a po nájdení zraneného psa začne pátrať do Mulderovi. Tomu sa zatiaľ podarí dostať dovnútra a s kliešťovým kľúčom v ruke doktorovi a jeho pomocníkom káže, aby unesenú ženu vytiahli z vane. Mulder uvidí aj oddelenú, ale živú hlavu prvého únoscu a v tejto chvíli krátkej nepozornosti mu doktor do krku vpichne uspávaciu drogu. Dovnútra vstúpi druhý únosca a prakticky bezbranného Muldera ťahá do kôlne a s nabrúsenou sekerou sa ho chystá usmrtiť. V poslednej chvíli ho vyruší Scullyová, ktorá muža úderom do hlavy omráči a skloní sa k Mulderovi. „To auto ma mrzí,“ povie jej vysilený Mulder. Spolu so Scullyovou prišiel aj jej bývalý nadriadený v FBI Walter Skinner, ktorý stále pracuje v FBI a Scullyová sa nakoniec skontaktovala s ním. Jej zdemolované auto našla polícia a pozemok so Skinnerom našli vďaka poštovej schránke, na ktorej si Scullyová všimla číslo 25:2 a neďaleko začuli brechot psov. Teraz sa im podarilo zachrániť Muldera aj druhú unesenú ženu.

Neskôr doma vo svojej pracovni Mulder na stenu vedľa plagátu „Chcem uveriť“ pripína výstrižok z novín, ktorého nadpis znie „FBI zatýka novodobého doktora Frankensteina“. Dovnútra miestnosti vstúpi Scullyová a Mulderovi oznámi, že otec Joe umrel. Mulder poukáže na článok z novín a Scullyovej povie, že FBI tvrdí, že otec Joe bol v skutočnosti doktorov spolupáchateľ a v článku nie je ani slovo o jeho psychickom prepojení. Scullyová tvrdí, že teraz je už mŕtvy a už sa to nikdy nedozvedia. Mulder to však vidí inak a tvrdí, že to môže dokázať. Otec Joe umrel na rakovinu pľúc a na rakovinu pľúc umieral aj prvý únosca. Scullyovej sa opýta, kedy jeho hlavu odpojila od prítoku krvi. Je si istý, že v rovnakej chvíli umrel aj otec Joe. Tvrdí, že FBI stačí zaniesť jeho úmrtný list. Scullyová však vie, že FBI s ním už tentoraz hovoriť nebude. Muldera trápi nespravodlivosť urobená voči menu otca Joea, ale Scullyová pochybuje, že by to po zločinoch, ktoré spáchal, vôbec niekoho zaujímalo. Mulder je prekvapený, lebo si myslel, že Scullyová mu verila. Ona mu to aj potvrdí, a dokonca na základe tejto viery aj konala. Mulder sa jej opýta, čo jej otec Joe medzi štyrmi očami povedal. Scullyová sa zdráha a už to takmer vyzerá, že si to nechá pre seba, keď vtom mu povie, že otec Joe jej povedal, aby sa nevzdala. A ona sa nevzdala, ale teraz má pocit, že malého chlapca v nemocnici svojím konaním nechala prejsť peklom a dnes ráno má naplánovanú ďalšiu operáciu. Vraví, že to urobila preto, lebo verila, že jej to tak vravel Boh, ibaže ústami pedofilného kňaza. So slzami v očiach zmĺkne. Mulder jej povie, že otcovi nakoniec možno za jeho hriechy bolo odpustené preto, lebo sa nevzdal. „Pokús sa to dokázať, Mulder,“ vraví Scullyová a dodá, že už musí odísť do nemocnice.

Scullyová odchádza z domu, ale Mulder za ňou vyjde na verandu. Pýta sa jej, prečo by jej otec Joe hovoril, aby sa nevzdala. Ona mu povie, že to bolo jasne myslené preňho, ale on vie, že to nepovedal jemu, ale jej. „Ak bol otec Joe diabol, prečo by hovoril opak toho, čo by povedal diabol?“ Scullyová si nie je istá. „Možno to je tá odpoveď. Väčšia odpoveď,“ pokračuje Mulder. „Ako to myslíš?“ pýta sa Scullyová. „Nevzdávaj sa,“ odpovedá Mulder ticho a priamo. Jej sa podlomí hlas a žiada ho, aby jej to nerobil ešte ťažšie. Úprimne sa mu ponorí do náručia. On sa jej snaží poskytnúť oporu a povie jej, že keby mala akékoľvek pochybnosti, tak nech tú operáciu odvolá. „A potom... odtiaľto vypadneme. Len ja a ty.“ „Tak ďaleko od temnoty, ako sa len bude dať?“ opýta sa ho ona podlamujúcim sa hlasom. „Nie som si istý, že to tak funguje. Myslím, že temnota si asi nájde teba... aj mňa,“ povie on. „Ja viem, že áno,“ znie jej trochu skľúčená odpoveď. „Ale treba to skúsiť,“ povie on od srdca. Ona sa cez svoje slzy snaží pousmiať. Súhlasí. On jej rukami jemne chytí tvár. Pobozkajú sa. Potom si priložia čelo k čelu. Ona sa pomaly obráti, aby si otvorila dvere od auta, a on ju ešte pobozká vzadu na krk. Rozlúčia sa.

Neskôr v nemocnici sa chystá ďalšia operácia Christiana. Sestrička sa v operačnej sále Scullyovej opýta, či je pripravená začať. Scullyová sa rozhliadne po prítomných v sále. Chvíľu mlčí a nadýchne sa. „Áno,“ znie jej odhodlaná a nádejná odpoveď.
TheX-Files © Twentieth Century Fox Film Corp. 1994-2002

obsah © X_Follower 1998-2017 | design © Wyktor 2001-2002 | engine © Stano Lacko 1998-2017