www.scifi.sk | b5.scifi.sk | startrek.scifi.sk | archiv.scifi.sk
Akty X
SIGNS & WONDERS 7ABX09
(Znamenia a zázraky)
Scenár: JEFFREY BELL
Réžia: KIM MANNERS

OBSAH:
Mulder a Scullyová vyšetrujú sériu bizarných úmrtí spojených s útokmi hadov a ocitajú sa uprostred konfliktu medzi dvoma miestnymi cirkvami. Ako sa neskôr ukáže konflikt sa točí okolo "testu viery", ktorému sa nevyhne ani Mulder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Blessing, Tennessee. Vonku prší. Mladík Jared sa pozerá na list papieru, ktorý drží v ruke a na ktorom sú výsledky lekárskych testov, potom papier roztrhá a pokračuje v balení batožiny, pričom počas balenia sa popod nos modlí o svoju bezpečnosť. Vonku z dažďa sa na Jareda pozerá neznáma postava. Jared si zoberie zbraň, vychádza von z domu a nastúpi do auta, no trasie sa mu ruka a kľúče od zapaľovania mu spadnú na podlahu auta. Jared sa po neho zohne, ale v momente sa odtiahne, keď vidí, ako sa spod jeho sedadla vynorí veľký štrkáč. Na sedadle vedľa Jareda sa objaví ďalší štrkáč. Čoskoro je hadov plné auto. Jared sa snaží dostať von z auta, ale nedarí sa mu otvoriť dvere, preto uchopí zbraň a začne strieľať, ale hady ho bleskovou rýchlosťou napadnú a usmrtia ho.

Vysvitne, že mŕtvy Jared má na tele 116 rán spôsobených hadími zubmi, pričom ho pokúsalo viac ako 50 rôznych druhov hadov. Záznam o jeho smrti sa dostane až k Mulderovi. Auto bolo zamknuté, no napriek tomu, že vnútri auta bolo nájdené jeho mŕtve telo, v aute nebolo ani stopy po hadoch. Naviac mnohé z hadov v zime hibernujú. Vyzerá to na vraždu a Scullyová poznamená, že hady a cirkev idú ruka v ruke. Scullyová vyzdvihne ich symboliku. Hady vždy stelesňovali Diabla. Mulder si myslí, že tieto hady naozaj slúžia zlu.

Dve členky miestnej cirkvi v Tennessee mladá Gracie a staršia žena Iris odchádzajú z pohrebu. Iris vlastí dom, v ktorom Gracie žije a Gracie je tehotná, na prste však nemá žiadny snubný prsteň. Mulder a Scullyová sa rozprávajú s miestnym cirkevným hodnostárom reverendom Samuelom Mackeyom. Mackey spovedá Jaredove motívy a hovorí, že i keď miestna cirkev je otvorená každému človeku, Jared patril k jej odporcom a mal určité skúsenosti so zaobchádzaním s hadmi, ktoré ho naučila jeho predchádzajúca cirkev. Jared a Gracie - jeho dievča - prišli s prosbou o pomoc za Mackeyom, ktorý tvrdí, že ich prijal k sebe ku svojej cirkvi potom, ako sa rozhodli opustiť svoju bývalú cirkev, ktorú vedie reverend Enoch O'Connor, "no je veľmi ťažké upustiť od viery, ku ktorej vás viedli od mladosti". Scullyová vie, o čom hovorí. Mulder a Scullyová teda navštívia O'Connora a jeho cirkev - Božiu cirkev znamení a zázrakov. Dvere sú otvorené, preto agenti vstúpia dovnútra, ale vnútri nenájdu žiadne svetlá ani prívod elektrickej energie, ale naopak v budove sa nachádza množstvo hadov. K agentom sa priblíži O'Connor, ktorý má k hadom a hady k nemu veľmi vľúdny vzťah a reverend všetkých hadov umiestni do tašky. Poznamená, že Jared zišiel z cesty a jeho smrť bola "testom jeho viery". O'Connor tvrdí, že Jared sa musel rozhodnúť, na ktorej strane stojí. Zrejme neobstál. Reverend ďalej tvrdí, že ani agenti nevedia, na koho strane stoja. Keď neskôr opúšťajú budovu, Scullyová považuje O'Connora za hlavného podozrivého z vraždy Jareda, ale Mulder jej oznamuje, že túto možnosť zamietol miestny šerif, lebo O'Connor má neoblomné alibi. Neskôr v kostole Iris povie Mackeyovi, že v tú noc, keď zomrel, Jared volal a chcel hovoriť s Gracie. Zdal sa jej opitý a tvrdil, že videl Diabla a hovoril o platení za svoje hriechy. Prichádza však Mackeyova skupinka a ich rozhovor sa musí skončiť. Mackey Iris sľúbi, že si o tom pohovoria neskôr. Súbežne vidíme zábery z Mackeyovej duchovnej výučby a O'Connorovho výukového narábania s hadmi. Obaja citujú z Biblie, citujú tie isté verše, ale každý ich vykladá v inom kontexte. Zatiaľ Iris vešá oznamy informujúce o dianí v Mackeyovej cirkvi. Keď pracuje, nástroj v ruke, ktorým si pomáha sa zmení na hlavu hada a ten ju poštípe. Iris sa ponáhľa do kúpeľne, aby si vymyla ranu, ale kúpeľňu zaplnia hady a napadnú Iris.

Po Irisinej smrti sa agenti rozprávajú s reverendom Mackeyom. Nikto nič nevidel ani nepočul až pokým Iris nevykríkla. Mackey povie Mulderovi, čo mu povedala Iris --- niečo o tom, ako mal Jared zaplatiť za svoje hriechy. Mulder a Scullyová sa teda chcú porozprávať s Gracie, ktorá je presvedčená, že za nedávne incidenty nie je zodpovedný reverend O'Connor, ale Satan. Mulder si z jej slov uvedomuje, že reverend O'Connor je jej otec. Keď Gracie otehotnela, jej otec ju vykopol z cirkvi i z domu. Agenti sa chcú bližšie porozhliadať po budove cirkvi reverenda O'Connora, lebo dúfajú, že tam nájdu nejaké stopy. V obytnom prívese, ktorý patrí k cirkevnému majetku Scullyová objaví v jednej klietke biele myši a v ostatných klietkach je množstvo hadov. Dovnútra vstúpi O'Connor a schytí Scullyovú, pričom jej silou strká hlavu do jednej klietky s veľkým štrkáčom, potom jej pevne schytí ruku a strčí jej ju do klietky s hadom, ale prichádza Mulder, oslobodí Scullyovú a O'Connor je vzatý do väzby. Na policajnej stanici sa dozvedáme, že O'Connorova žena Alice umrela v roku 1994 na následky pokúsaní hadmi. O'Connor tvrdí, že Satan je blízko, ale Mulder ho nevidí. O'Connor Mulderovi radí, aby si urobil poriadok vo svojom vnútre, lebo inak si z neho Diabol urobí poskoka. Neskôr v noci sa O'Connor prebudí vo svojej cele. Kľakne si k modlitbe a vidí, že cez mreže sa do jeho cely plazia hady.

O'Connor je prevezený na pohotovosť na intenzívku kvôli poraneniam spôsobenými hadmi. Čoraz viac a viac sa zdá, že O'Connor nie je páchateľom, ale obeťou. Gracie zabránila doktorom, aby mu podali sérum proti hadiemu jedu. Tvrdí, že o tom, či jej otec bude alebo nebude žiť rozhodne Boh. Scullyová húta, čo tým Gracie chce dosiahnuť. Možno jej ide o to, aby to jej otec neprežil. Mulder sa však oprávnene pýta, že keď chcela ublížiť svojmu otcovi, prečo potom ublížila i Jaredovi? Scullyová nemá odpoveď, preto sa agenti rozhodnú prehľadať Jaredov byt. Vnútri objavia list papieru, na ktorý sa pozeral Jared tesne pred svojou smrťou a je z neho zrejmé, že Jared bol sterilný - takže nemohol byť otcom dieťaťa, ktoré v sebe nosí Gracie. Scullyová hovorí, že je možné, že bol zabitý preto, lebo zistil pravdu. Zatiaľ sa reverend Mackey v nemocnici rozpráva s Gracie. Gracie tvrdí, že najhorším hriechom by bolo neveriť v Boha a jeho zázraky. Mackey však hovorí, že človek môže veriť v Boha tak, že uverí v zázraky doktorov a medicíny. Tvrdí, že keď k nemu po prvýkrát Gracie prišla, tvrdila, že konečne chcela myslieť sama za seba a žiť svoj život tak ako sa jej páči, ale teraz, keď tu tak stojí je otázne, na koho strane stojí, či si stojí za svojou novou cirkvou a sama za sebou, alebo stále musí myslieť na to, ako sa pomstiť. Preto nakoniec Gracie súhlasí s liečbou, ktorá môže pomôcť jej otcovi. Do nemocnice prichádzajú agenti, ale ani O'Connora, ani Gracie tam nenájdu. Mulder verí, že nie Gracie uniesla O'Connora, ale O'Connor uniesol Gracie. Scullyová sa pýta, aký by k tomu mal motív. Mackey jej na to odpovedá, že Jared nebol otcom jej dieťaťa. Scullyová pochopí, že otcom jej dieťaťa je jej otec. O'Connor privedie Gracie do budovy svojej cirkvi, kde sa už zhromaždilo viacero ľudí. Gracie ho prosí, aby ju pustil a začne sa vzpierať, ale otec ju položí na stôl a drží ju tam. Odhalí jej lono a my vidíme, že pod kožou sa jej niečo vrtí. Všetci okolo v nemom úžase sledujú, ako Gracie namiesto dieťaťa na svet privedie niekoľko hadov.

Nasledujúce ráno agenti nájdu Gracie v hlbokom šoku a s veľkou stratou krvi. Žiadne dieťa nenájdu, ale v krvavej mláke na zemi sa dajú vidieť stopy po plazivom pohybe hadov. Scullyová nasadne do ambulancie, aby Gracie robila spoločnosť, kým Mulder smeruje do Mackeyovho kostola, lebo cíti, že ďalším terčom O'Connora bude práve reverend Mackey. A skutočne - O'Connor s nožom v ruke napadne Mackeya, našťastie však prichádza Mulder a strelí O'Connora do ruky, čím zachráni Mackeya. Zatiaľ v ambulancii Gracie povie Scullyovej, že jej otec jej neublížil, ale že ju zachránil. Kým je Mackey v druhej miestnosti a volá ambulanciu, zranený O'Connor povie Mulderovi, že Mulder nevie, o čo tu ide. Nabáda ho, aby počúval svoje srdce. Mulder vytiahne zbraň a namieri ňou na Mackeya a tvrdí, že to Mackey zabil Jareda a je otcom "dieťaťa" Gracie a chcel zničiť O'Connora, pričom po celý ten čas využíval oboch agentov. Mackey sa Muldera pýta, na koho strane stojí. Objavia sa hady, ktoré začnú vyliezať z Mulderových rukávov a nohavíc. Prichádza Scullyová a počuje Mulderov krik. Scullyová sa snaží vylomiť zatvorené dvere a keď sa jej to nakoniec podarí, dostane sa až k Mulderovi a vidí, že hady už na Mulderovi takmer dokonali svoje dielo a Scullyová vo dverách uvidí iba posledného hada, ktorý sa plazí preč. Ku Scullyovej radosti Mulder ešte dýcha.

Scullyová neskôr prichádza za Mulderom do nemocnice. Oznamuje mu, že reverend Mackey zmizol. Mulder si myslí, že ho nikdy nenájdu, lebo keď ľudia hľadajú Diabla hľadajú niekoho s rohmi a chvostom a nie milo vyzerajúceho muža, ktorý im povie to, čo chcú počuť. Ak išlo o nejaký test, Mulder si myslí, že zlyhal. Scullyová naopak uvažuje nad tým, že ak išlo o nejaký test viery, Mulder prešiel, lebo je nažive.

Neskôr v Hamdene v Connecticute vidíme reverenda Mackeya ako si našiel miesto v inej cirkvi. Teraz si hovorí reverend Wells. Vo svojej pracovni má v stole krabicu s myšou. Vytiahne krabicu, chytí bielu myš za chvost a podrží si ju nad ústami. Otvorí ústa, zvnútra sa vystrčí hadia hlava, ktorá schmatne myš, potom sa vráti naspäť dovnútra a reverend zatvorí ústa, upraví si viazanku a vráti krabicu naspäť do stolu.TheX-Files © Twentieth Century Fox Film Corp. 1994-2002

obsah © X_Follower 1998-2017 | design © Wyktor 2001-2002 | engine © Stano Lacko 1998-2017