www.scifi.sk | b5.scifi.sk | startrek.scifi.sk | archiv.scifi.sk
Akty X
TOOMS 1x20
(Tooms)
Scenár: GLEN MORGAN & JAMES WONG
Réžia: DAVID NUTTER

OBSAH:
POTOM, AKO JE ZO SANATÓRIA PREPUSTENÝ EUGENE VICTOR TOOMS, SA MU MULDER SNAŽÍ ZABRÁNIŤ, ABY ZABIL ĎALŠIEHO ČLOVEKA, KÝM SCULLYOVÁ SA SNAŽÍ ZÍSKAŤ DÔKAZY, KTORÝCH NEDOSTATOK UMOŽNIL JEHO PREPUSTENIE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Scullyovú si predvolá jej priamy nadriadený námestník riaditeľa FBI Walter S. Skinner. Povie jej, že vedenie nie je spokojné s jej hláseniami týkajúcimi sa jej práce na Aktoch X. Majú námietky predovšetkým voči neštandardným vyšetrovacím postupom a nedostatku dôkazov. Scullyová sa bráni tým, že už samotná povaha Aktov X vyžaduje neortodoxné vyšetrovanie a k týmto prípadom treba pristupovať s otvorenou mysľou. Skinner namieta, že jej myseľ je otvorená až príliš. Scullyová pripomína, že s Mulderom sa im vo vysokom percente prípadov darí usvedčiť páchateľa. "A to jediné vás drží nad vodou," vraví Skinner. Scullyová sa ho pýta, čo viac od nej žiada. Skinner chce, aby svoje hlásenia podávala častejšie a aby sa s Mulderom držali konvenčných vyšetrovacích postupov. Pripomína jej, že to ona má dohliadnuť na to, že Mulder bude pri vyšetrovaní postupovať podľa protokolu.

Sériového vraha Eugena Victora Toomsa, ktorého na základe pričinenia Muldera a Scullyovej umiestnili do sanatória (epizóda "Squeeze" 1x02), chcú prepustiť na základe slušného správania, pozitívneho psychiatrického posudku a nedostatku priamych dôkazov. Do sanatória ho umiestnili len preto, lebo zaútočil na Scullyovú. Mulder pri svojej výpovedi súdu tvrdí, že Tooms bude pokračovať tam, kde vo svojom zabíjaní skončil, aby sa mohol uložiť k hibernácii. Všetci prítomní na súde však len s problémami akceptujú Mulderovu teóriu o tom, že Tooms má viac ako 100 rokov a dokáže si stiahnuť svoje telo tak, že sa dostane aj do neprístupných priestorov, a zabíja preto, aby z ľudí vybral ich pečeň, ktorú potrebuje k tomu, aby sa mohol uložiť k 30-ročnej hibernácii.

Toomsa zo sanatória nakoniec prepustia. Zveria ho do opatery Dr. Aarona Monteho. Mulder vie, že Toomsovi stačí ešte jedna ľudská pečeň, aby sa uložil ku svojmu dlhoročnému spánku. Kým Mulder sa rozhodne Toomsa sledovať, Scullyovú požiada, aby preskúmala prípady Toomsových predchádzajúcich vrážd, pričom dúfa, že nájde priame dôkazy, že vraždy naozaj spáchal Tooms.

Scullyová o pomoc opäť požiada detektíva Franka Briggsa, ktorý Toomsove vraždy vyšetroval už pred desiatkami rokov. Frank spomenie, že v roku 1933 bola v interiéri vtedy stavanej chemickej továrne nájdená ľudská pečeň, ale nenašla sa obeť, ktorej pečeň chýbala. Frank si myslí, že Tooms telo ukryl preto, lebo stopy na tomto tele by ho mohli usvedčiť. Scullyová a Frank teda prichádzajú do chemickej továrne, kde pod cementovou podlahou objavia ľudskú kostru. Pomocou vypočtovej techniky zisťujú, že Tooms obeť pohrýzol a odtlačok na kosti sa zhoduje s odtlačkom Toomsových zubov.

Tooms zatiaľ Muldera obviní z toho, že ho surovo napadol. Polícia Muldera zadrží a vypočúva ho. Mulder Toomsove falošné obvinenia zamieta a Scullyová ho pred Skinnerom podporí tvrdením, že s ním bola v čase, kedy Tooms tvrdí, že ho Mulder napadol, hoci to v skutočnosti nie je pravda. "Vy by ste neklamali, že?" pýta sa Scullyovej Skinner. "Očakávam, že sa ku mne obrátite s takou dôverou, akú mám ja k vám," znie Scullyovej odpoveď. Skinner po Scullyovej odchode Mulderovi povie, že bol považovaný za jedného z najlepších agentov FBI, ale teraz majú všetci dojem, že svojím talentom mrhá na Aktoch X. Pokiaľ ide o Toomsa, zakáže mu, aby sa k nemu Mulder približoval.

Dr. Monte zájde za Toomsom, ktorého nájde trhať noviny, z ktorých sme ho predtým videli robiť si hniezdo. Monte od Toomsa chce, aby sa mu zveril so svojimi pocitmi. Tooms pristúpi ku dverám a zatvorí ich. Zvnútra počujeme už len Monteho výkriky.

Jeho mŕtvolu neskôr objavia Mulder a Scullyová. Vedia, že Tooms sa teraz už môže uložiť k spánku na najbližších 30 rokov. Preto sa agenti ponáhľajú na miesto, kde mal Tooms svoj pôvodný prístrešok. Budovu však medzitým zbúrali a teraz sa tam nachádza obchodné centrum.

Mulder si je istý, že Tooms je vnútri a chce sa uložiť k spánku presne tam, kde hibernoval posledných 100 rokov. Mulder zisťuje, že Tooms si svoje nové hniezdo postavil v šachte pod pohyblivými schodmi. Schádza dolu do šachty, kde naňho Tooms zaútočí. Mulder sa rýchlo plazí naspäť, ale Tooms je mu v pätách. So Scullyovej pomocou sa Mulder vyšplhá zo šachty a spustí pohyblivé schody. Tooms uviazne v šachte a schody ho rozdrvia.

Skinner si neskôr prečíta správu o celom prípade. Muža s cigaretou sa pýta, či Mulderovi verí. "Samozrejme," odvetí Muž s cigaretou. Mulder neskôr Scullyovej povie, že má tušenie, že vedenie sa chystá uzatvoriť Akty X.TheX-Files © Twentieth Century Fox Film Corp. 1994-2002

obsah © X_Follower 1998-2017 | design © Wyktor 2001-2002 | engine © Stano Lacko 1998-2017