www.scifi.sk | b5.scifi.sk | startrek.scifi.sk | archiv.scifi.sk
Akty X
SQUEEZE 1x02
(Hniezdo)
Scenár: GLEN MORGAN & JAMES WONG
Réžia: HARRY LONGSTREET

OBSAH:
MULDER A SCULLYOVÁ VYŠETRUJÚ SÉRIU DESIVÝCH VRÁŽD, KTORÉ KAŽDÝCH 30 ROKOV PÁCHA TEN ISTÝ VRAH, PRIČOM PODĽA ZÁZNAMOV PRVÚ VRAŽDU SPÁCHAL PRED 90 ROKMI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
V meste Baltimore v Marylande podvečer muž menom George Usher opúšťa reštauráciu a kráča po ulici. Vidíme, že ho niečo sleduje zo stoky. Kamera sa priblíži bližšie k otvoru do kanalizácie a vnútri uvidíme pár ľudských očí, ktoré uprene sledujú Ushera. Usher prichádza do budovy, v ktorej pracuje, a kráča do svojej pracovne. Zoberie si z nej šálku a odchádza si von naliať kávu. Zatiaľ v jeho pracovni uvidíme kryt na otvore do ventilačnej šachty. Kryt sa pohne a zo šachty sa vysunú ľudské prsty. Usher si vo vstupnej kancelárii nalial kávu a teraz sa vracia do svojej pracovne. Vo chvíli, keď vstúpi, za ním niekto zabuchne dvere a narazí ho na ne takou silou, že dvere sa zvnútra prelomia. Strih dovnútra pracovne. Usher už leží mŕtvy na podlahe. Kamera pozdĺž stola sleduje stopu jeho krvi, ktorú tam zanechal páchateľ. Dostane sa až ku krytu, ktorý teraz zaklapne naspäť. Skrutka na kryte sa zaskrutkuje späť na svoje miesto.

Agent Tom Colton, ktorý sa z Akadémie FBI pozná so Scullyovou, ju požiada o pomoc s prípadom, s ktorým si nevie rady. V Baltimore došlo k trom doteraz neobjasneným vraždám. Obete nič nespája, avšak čo sa pri vraždách opakuje je skutočnosť, že k nim dochádza na ťažko prístupných uzamknutých miestach. Scullyová si spočiatku myslí, že by mohlo ísť o samovraždy, ale Colton ju rýchlo vyvedie z omylu potom, ako jej prezradí, že všetkým obetiam niekto z tela holými rukami vytrhol ich pečene. Colton je presvedčený, že prípad by so Scullyovou dokázali vyriešiť a on by postúpil o niečo vyššie po rebríčku hodností a ona by už viac nemusela byť "pani Strašidelnou".

Scullyová o pomoc požiadala i Muldera, keďže s tým Colton súhlasil. Mulder si dole pod otvorom do ventilačnej šachty všimne kúsky tenkých kovových prúžkov, ktoré na podlahu popadali po odskrutkovaní skrutiek na kryte. Colton neverí, že by sa šachtou šírky približne 45 a výšky približne 15 centimetrov niekto dokázal pretiahnuť -- je príliš úzka na to, aby sa ňou pretiahlo hoci aj dieťa. Mulder pomocou vybavenia k daktyloskopii na kryte nachádza predĺžený odtlačok ľudského prsta. V úžase hľadí na viac ako 5 centimetrov dlhý odtlačok.

V spisoch zaradených pod Akty X Mulder nachádza záznamy o sérii neobjasnených vrážd z rokov 1963, 1933 a 1903. Na rôznych miestach činu boli nájdené rovnaké predĺžené odtlačky prstov, dokazujúce, že vraždy každých 30 rokov pácha ten istý páchateľ. Ani jednu vraždu sa nepodarilo objasniť a pri žiadnej sa nepodarilo zistiť, ako sa vrah dostal ku svojej obeti. Scullyová vypracuje profil páchateľa, ktorý pozornosť vyšetrovateľov upriami na sledovanie miest troch posledných vrážd, na ktoré by sa vrah mohol vrátiť. Na jednom z miest predchádzajúcej vraždy za Scullyovou, ktorá tam sleduje, prichádza Mulder. Je si istý, že vrah sa tam nevráti, pretože sa mu už podarilo prekonať tamojší bezpečnostný systém a teraz si azda hľadá miesto ďalšieho útoku. Pri odchode z parkoviska si Mulder povšimne pohyb v širokej ventilačnej šachte. Zavolá Scullyovú a spolu sa im podarí zatknúť mladého pracovníka mestských služieb, ktorý na ich naliehanie vylezie zo šachty.

Mladík, menom Eugene Victor Tooms, úspešne prejde testom na detektore klamstva. Znalkyňa na základe výsledkov testu neskôr tvrdí, že podľa nej Tooms tie vraždy rozhodne nespáchal. To isté si myslí i Colton, avšak Mulder pri pohľade na výsledky testu prítomných v miestnosti šokuje tvrdením, že práve Tooms je ich vrahom. Klamal vo svojich odpovediach na otázky týkajúce sa jeho veku. Vyšetrovatelia však Toomsa prepustia, keďže proti nemu nemajú žiadne dôkazy a neveria Mulderovmu presvedčeniu, že Tooms má viac ako 100 rokov. Rešpekt prejaví jedine Scullyová. Je si istá, že Mulder má poruke viac, ako len pochybnú interpretáciu výsledkov testu na detektore klamstva. A mala pravdu. Mulder jej na počítači ukáže Toomsov odtlačok prsta a predĺžený odtlačok prsta z Usherovej pracovne. Na prvý pohľad sa nezhodujú. "Ale čo ak predsa?" uvažuje Mulder a pomocou počítačového programu predĺži Toomsov odtlačok prsta a prirovná ho k odtlačku neznámeho vraha. Zhodujú sa. Scullyová v úžase hľadí na monitor, uvedomujúc si, že Tooms je naozaj vrahom, ktorého hľadajú.

Tooms ešte v ten večer surovo zabije ďalšieho muža potom, ako sa cez komín pretiahol do jeho zabezpečeného domu. Na druhý deň Colton Muldera nechce pustiť na miesto činu. Scullyová však Coltona presvedčí, aby Muldera nechal tak, keďže majú oficiálne povolenie ku vstupu. "Na koho strane stojíš, Dana?" pýta sa Colton Scullyovej. "Na strane obete," odpovedá mu bez váhania Scullyová. Polícia prehľadala Toomsov byt na Exeter Street 66, no nik v ňom nebýva. Mulder zo záznamov zisťuje, že Tooms má na danej adrese bývať od roku 1903. Pritom k prvej vražde došlo na tej istej adrese pred 90 rokmi. Tooms vtedy zabil svojho suseda.

Scullyová na druhú stranu zisťuje súčasnú adresu vyšetrovateľa, ktorý vyšetroval sériu vrážd v roku 1933. Ide o bývalého detektíva Franka Briggsa, ktorý agentom po ich príchode tvrdí, že na nich čaká už 25 rokov od svojho odchodu na dôchodok. Vedel, že tie vraždy v roku 1963 spáchal ten istý vrah, ako vraždy v roku 1933. Páchateľ si naviac z miest činu okrem pečení svojich obetí odnášal i malé osobné predmety. Mulder sa Franka pýta, čo mu hovorí meno Eugene Victor Tooms. Frank mu povie, že keď ho v roku '63 už k prípadu nepustili, vyšetroval neoficiálne a urobil aspoň zopár fotografií. "Toto ... je Tooms," vraví Frank a Mulderovi podá fotku, ktorú vyhotovil pred tridsiatimi rokmi. Tooms na nej vyzerá rovnako, ako dnes -- vôbec nezostarol. Užasnutý Mulder fotku podá Scullyovej. Ďalšia fotka zobrazuje dom, v ktorom býval. Bolo to na Exeter Street 66.

Fotka na zmení na aktuálny pohľad na daný dom, poznačený zubom času. Agenti Toomsov byt nachádzajú prázdny. Otvor v jednej zo stien vedie dolu do uhoľného skladu. Tam Mulder so Scullyovou nachádzajú drobné osobné predmety Toomsových obetí. Vzadu nájdu akési hniezdo z handier a papierov, ktoré sú pokryté žlčou. Mulder si myslí, že ide o hniezdo, v ktorom Tooms hibernuje. Čo ak sa uňho vyvinula genetická mutácia, ktorá mu umožňuje hlbokým spánkom spať 30 rokov a výživou sú mu pečene piatich ľudí? Scullyová tomu neverí, ale je jasné, že Tooms sa sem vracia, takže sa rozhodnú privolať pomoc. Pri odchode sa Scullyová v tme o niečo zachytí. Rýchlo sa uvoľní, a my hore pod trámami uvidíme ľudskú ruku, ktorá sa otvorí a visí z nej Scullyovej retiazka. Následne na trámoch uvidíme Toomsa, ktorý práve Scullyovej vzal retiazku, ktorú mala okolo krku.

Mulder zariadi, aby dvaja z Coltonových mužov sledovali budovu, v ktorej má Tooms bývať, Colton ich však bezdôvodne odvolá. Scullyová dá Coltonovi najavo, že s ich spoluprácou je koniec. Odchádza domov a volá Mulderovi, ten však nie je doma. Práve autom zastavil na Exeter Street 66 a uvedomuje si, že budovu nikto nesleduje. Uteká dovnútra a medzi Toomsovými trofejami nachádza i Scullyovej retiazku. Vie, čo to znamená. Tooms sa zatiaľ cez ventilačnú šachtu dostal až dovnútra ku Scullyovej. Napadne ju a silou ju premôže. Mulder prichádza tesne predtým, ako by ju Tooms zabil. Obom sa im podarí Toomsa spútať.

Toomsa hospitalizujú v liečebni, v ktorej si z novín začne zhotovovať nové hniezdo. Výsledky testov poukazujú, že sa mu rázne spomaľuje metabolizmus a jeho organizmus je už teraz v stave udávanom pre hlboký spánok. Mulder hľadí do Toomsových prázdnych očí a Scullyovej vraví, že ľudia si svoje domy zabezpečujú najmodernejšou technikou, a on sa teraz pozerá na tohto chlapca a hovorí si -- ono to nestačí. Spolu so Scullyovou odchádzajú a my Toomsa uvidíme v jeho cele, ako uprene hľadí na malý otvor vo dverách, cez ktorý mu podávajú tácku s jedlom.TheX-Files © Twentieth Century Fox Film Corp. 1994-2002

obsah © X_Follower 1998-2017 | design © Wyktor 2001-2002 | engine © Stano Lacko 1998-2017